Kindertreinen: lezing van Orsolya Réthelyi

  • Wanneer: zondag 23 januari 2022
  • Wat: Lezing in het Hongaars, met simultaanvertolking naar het Nederlands!

De hulpactie van de kindertreinen is een belangrijk hoofdstuk in de Nederlands-Hongaarse betrekkingen. Op dit moment is hierover een tijdelijke tentoonstelling te zien in het Vármúzeum (BTM) in de Burcht in Boedapest. We zijn erg blij met dat we Orsolya Réthelyi, hoofd van de afdeling Neerlandistiek van de ELTE-universiteit van Boedapest, een van de curatoren van de tentoonstelling bereid hebben gevonden om ons in het onderwerp in te voeren en een deel van het materiaal van de tentoonstelling te presenteren.

Hongarije zat samen met Oostenrijk bij de verliezers van de Eerste Wereldoorlog. Dat en de revoluties van 1919 leidden tot van armoede en honger bij brede lagen van de bevolking. De situatie werd verergerd door de stroom etnische Hongaren die naar het moederland vluchtten uit de gebieden de door de vrede van Trianon bij de buurlanden waren gevoegd.

Deze moeilijkheden troffen kinderen het meest. Om hen te helpen werd op het initiatief van een aantal Hongaarse en buitenlandse organisaties, kerken en privépersonen een internationale humanitaire actie opgezet, waarbij Hongaarse kinderen naar pleeggezinnen werden gestuurd in het buitenland, in de eerste plaats Nederland dat in de oorlog neutraal was gebleven en daarvoor nauwelijks door het oorlogsgeweld was getroffen. Tijdens de actie, die van 1920 tot 1930 duurde, heeft Nederland de meeste kinderen opgenomen. Ook Zwitserland, Groot-Brittannië, Zweden, Engeland en iets later België sloten zich bij de actie aan, waarbij in totaal meer dan 60.000 kinderen enige tijd in die landen verbleven.

De families van de kinderen en de opvanggezinnen hielden vaak generaties lang contact. Een aantal kinderen bleef in Nederland en droeg daarmee bij aan de intensivering van de contacten tussen beide landen. Ook voor enkele later bekend geworden figuren uit de wereld van de cultuur en de wetenschap was dit verblijf een bepalende ervaring. https://www.varmuzeum.hu/kindertreinen.html