FILM: Előre! (Voorwaarts)

WANNEER: 23 september 2018
Programma begint om 14.45.

WAT: film van Dániel Erdélyi (2002), 80 min.

Erdelyi_Daniel_EloreHet verhaal van een vriendschap uit de vroege jaren ’80, toen Hongaarse pioniers elkaar met ’Előre!’ (voorwaarts) begroetten. Het communistische regime leek toen nog eeuwig in het zadel te zullen blijven.

Zoli és Miki zijn echte vrienden, ze zitten naast elkaar op school en hangen na school samen rond. Zoli’s vader is een van de weinige dissidenten, die clandestiene vlugschriften verspreidt en een samizdatblad uitgeeft om de aandacht te vestigen op de tegenstrijdigheden van het systeem. De vader van Miki is de partijsecretaris van het district, die op jonge leeftijd in een hoge positie is terechtgekomen, hij kan naar believen beslissen over het lot van anderen. De twee totaal verschillende mannen komen noodgedwongen in contact door de vriendschap van hun kinderen. Het enige wat ze gemeen hebben is de belangstelling voor de jonge lerares op de school van hun kinderen. Een schoolreisje geeft hun leven definitief een andere wending.

Tevens een interessant inkijkje in het straatbeeld en woninginrichting van die tijd.