Magyar történelem globális perspektívában—Kísérlet Magyarország történetének újragondolására

  • Mikor: 2022. október 30.
  • Mi: Laczó Ferenc előadása

Az előadás az idén megjelent Magyarország globális története, 1869-2022 című könyv bemutatására vállalkozik. E 82 szerző által írott könyv Magyarország határokon átívelő kapcsolataiból és globális folyamatokba való ágyazottságaiból indul ki és azokat vizsgálja. Ezáltal az első tudományos-népszerű kísérletet teszi arra, hogy Magyarország modern és jelenkori történetét ne az állítólag zárt és önelvűen fejlődő magyar nemzet eszméje alapján beszéljük el.

Mik voltak az elmúlt 150 év legjelentősebb globális folyamatai és azok miként hatottak a magyar történelemre? Hogyan fonódott össze az ország története más kontinensekével? Mi derül ki a könyv száz fejezetéből Magyarország világban betöltött helyével és szerepeivel kapcsolatban? Az előadás e kérdésekre keres választ.

Laczó Ferenc (Budapest, 1982) történész, a kötet egyik szerkesztője, a Central European Universityn szerzett doktori fokozatot. Docens a Maastrichti Egyetemen. Az európai és globális politika- és eszmetörténet kutatója, tizenkét könyv szerzője vagy szerkesztője.