Miért érdekes ötvenhat? – Standeisky Éva történész előadása

Miért érdekes ötvenhat?

Standeisky Éva történész előadása

MIKOR: 2016. október 9. vasárnap, kapunyitás 14.00-tól
(az előadás 14.45-kor kezdődik.)

MI: Magyar nyelvű előadás
előtte/utána és a szünetben magyar finomságok a kávézóban.

HOL: Goethe Intézet Amsterdam, Herengracht 470
útleírás: www.goethe.de/ins/nl/ams/knt/anf/nlindex.htm

MENNYI: Hozzájárulás: 9 euró, 18 éves kor alatt: 7 euró (belépő és egy ital)

standeisky

Hogy a címben feltett kérdést rögtön meg is válaszoljuk: “ötvenhat”, hivatalos nevén az 1956-os forradalom és szabadságharc azért érdekes, mert megmutatkozik benne, mintegy nagyító alá kerül a társadalom, a „nép” múltja, jelene és jövője.
A múlt mindenekelőtt a korábbi rokonítható történések felszínre kerülését jelenti: 1918, 1945 megoldatlan problémáit, következményeinek hatását, valamint az államszocialista diktatúra iránti elégedetlenség megnyilvánulását.
Ötvenhat jelene maga a forradalom elő- és utótörténetestül: az 1956 nyári, őszi hónapok, a forradalom szűk két hete, valamint az 1956. november 4-étől 1957 elejéig tartó időszak sajátos, ugyanakkor szorosan összefüggő történéseivel.

Ötvenhat jövője pedig nem más, mint a forradalom emlékezettörténete. Egy rezsim ötvenhatképe magát az uralmon lévő hatalmi rendet tükrözi vissza. Mást emeltek ki ötvenhatból a Kádár-éra politika- és ideológiacsinálói és mást a rendszerváltó utáni kormányok. Az 1989–1990-es rendszerváltó időszak jellegét tekintve pedig ötvenhat egyenesági leszármazottjának tekinthető.
Standeisky Éva ’56 és a ’45 utáni történelem elismert kutatója, szakértője. 1971-ben Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett történelem-orosz szakos tanári diplomát. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, címzetes egyetemi tanár. Érdeklődésének középpontjában a szellemi elit és a hatalom kapcsolata, valamint a huszadik század nagy történelmi fordulóinak a társdalomra gyakorolt hatása áll. E tárgykörökben számos tanulmányt és több könyvet publikált.

’56 a közelmúlt magyar történetének központi témája, amely minket, hollandiai magyarokat különösen érint, mivel ez az ország menekültek ezreit fogadta be a forradalom leverése után. Ezért fontosnak tartottuk, hogy a kerek évfordulóról az Amszterdami Magyar Szalonban is megemlékezzünk, szokás szerint egy informatív és gondolkodásra ébresztő előadással.